logo
quran
Cami adabı

Câmi âdâbı nedir?
Câmiye, mescide sağ ayakla girilir ve önce sol ayakkabı çıkarılır. Câmiden sol ayakla çıkılıp, önce sağ ayakkabı giyilir. Câmiye girerken i’tikâfa niyet edilir.
Mescide girince, iki rek’at nâfile namaz kılmak sünnettir. Buna Tehiyyet-ül-mescid namazı denir. Mescide girince, farz veya başka namaz kılınınca, tehiyyet-ül-mescid namazı da kılınmış olur.
Kur’ân-ı kerîm okunuyorsa, bu namaz kılınmaz. Çünkü, Kur’ân-ı kerîmi dinlemek farzdır. Farz-ı kifâye sevâbı, farz sevâbıdır. Sünnet sevâbı, farzın yanında denizde damla bile değildir.

Câmideki yasaklar

Câmide dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
Câmide dikkat edilecek husûslardan ba’zıları şunlardır:
1- Câminin altına abdesthâne yapmak mekrûhtur. Çünkü, câmilerin üstü, semâya kadar mesciddir. Altı da böyledir. Altını şadırvan, hamâm yapmak câizdir.
2- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkılamıyacak elbise ile ve fena kokulu elbise ve çorapla namaz kılmak mekrûhtur.
Soğan, sarmısak yiyen de, kokusu gitmeden câmiye gelmemelidir.
3- Câmilerde ilâhî ve mevlidleri, namaz kılanlara mâni’ olmamak şartı ile, ara sıra okumak câizdir.
Her zaman okuyup, âdet hâline getirmek câiz değildir.
4- Câmide yüksek sesle konuşmak mekrûhtur. İbâdet etmeyip, câmide dünya kelâmı ile meşgûl olmak tahrîmen mekrûhtur.
Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, câmide dünya kelâmı konuşmak da, insanın sevâblarını giderir. İbâdetten sonra, mubâh olan şeyleri, hafîf sesle konuşmak câizdir.
5- Câmiye abdestsiz girmek mekrûhtur.
6- Ön safta yer varken, arka safta durmak mekrûhtur.
7- İmâmın, son sünneti, farzı kıldığı yerde kılması mekrûhtur. Biraz sağ veya solda kılar. Cemâ’atin aynı yerde kılması ise câizdir.


Bu Konu 2.018 defa Okundu
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?