logo
quran
Teravih Namazı
Teravih Namazı

Teravih namazı, sadece Ramazan’da kılınır. Teravih namazını cema­atle kılmak sünnettir. Ancak tek başına da kıhnabilir. Sahabîler her dört rekâttan sonra istirahat ettikleri için bu namaza teravih ismi verilmiştir. Buna Ramazan kıyamı da denilmiştir.

Teravih namazı Ramazan gecelerinin herbirinde yirmi rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir selâm verilir. (İki rekâtta bir selâm vermek Şafii’ye göre vacib’dir).

Teravih namazı, vitir namazından önce yatsı namazı ile sabah na­mazı arasında kılınır. Eğer kişi dört rekâtı bir selâm ile kılarsa bu sahih olmaz. Çünkü Hz. Peygamber böyle kılmamıştır. Ayrıca teravih namazının sahih olması için ‘Teravih’ten iki rekât namaza niyet ediyorum’ veya ‘Ramazan kıyamı’ndan iki rekâta niyet ediyorum’ demek gerekir. Eğer ‘Mutlak nafile namaz kılmaya niyet ediyorum’ denirse teravih sahih olmaz.

Daha öne geçtiği gibi teravih namazının meşruiyetinde asıl şu hadîs­tir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Kim Ramazan’da, inanarak ve yalnız Allah’ın rızasını dileyerek namaz kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.[1]

Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor: Bir gece Hz. Peygamber mescidde na­maz kıldı. Bazı insanlar da Peygamber’in namazına uyup namaz kıldılar. Sonra ertesi gece de böyle cemaatle namaz kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece halk yine toplandı. Fakat Hz. Peygamber, o gece onların yanına (namaz kılmaya) çıkmadı. Sabahleyin çıkıp namazdan sonra şöyle buyurdu:

Sizin (cemaatle teravih namazım kılmaya olan) şiddetli arzunuzu gördüm. Benim için de namaza çıkmaya hiçbir mâni yoktu. Ancak üzerinize farz kılınmasından endişe ettim.1

Abdurrahman b. Abdulkâri şöyle anlatıyor: Bir Ramazan’da Hz. Ömer’le beraber mescide gittik. Kimileri tek başına, kimileri de başkalarına uyarak namaz kılıyordu. Bu manzarayı gören Ömer ‘Bu kişileri, bir imamın arkasında toplamak daha güzel olur’ dedi. Sonra onları Ubey b. Ka’b’ın imamlığında topladı. Sonra başka bir gece tekrar mescide gittik. Baktık ki halk, imama uyarak topluca namaz kılıyor. Bunun üzerine Hz. Ömer ‘Bu, ne güzel bir bid’at! dedi.

Hadîsteki evzâ kelimesi, gruplar, cemaatler demektir. Raht kelimesi on kişiden az olan kitle demektir. ‘Bu, ne güzel bir bid’at!’ demek de yapılan şeyin güzel olduğunu ifade eder. Bid’at kelimesi ‘şeriatta benzeri olmayan yenilik’ anlamındadır. Eğer bid’at, şeriata uygun, şeriatta güzel olan bir kaidenin altına giriyorsa güzeldir. Eğer şeriata ters düşüyor, yerilmiş bir kaidenin kapsamına giriyorsa kötüdür.

Rivayet edildiğine göre sahabîler, Hz. Ömer zamanında Ramazan ayında yirmi rekât teravih namazı kılmışlardır.2

Diğer bir rivayette de şöyle deniyor: ‘Halk, Hz. Ömer zamanında, Ramazan’da 23 rekât namaz kılıyordu’.3

Beyhakî, bu iki rivayeti şöyle telif etmiştir: ‘Kılınan 23 rekât namazın yirmi rekâtı teravih, üç rekâtı da vitir namazıdır’.

[1] Buharî/37, Müslim/759 ve başka muhaddisler (Ebu Hüreyre’den)

Bu Konu 1.792 defa Okundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

admin Feb 2012 İstanbul Fatihte Hafızlık Eğitmenliği yapıyor.
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?