logo
quran
İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İNFAK’TA RİYA’DAN UZAK DURMA


Değerli Müslüman ! unutmaki İslam, her konuda olduğu gibi bu konuda da riya ve gösterişten uzak durulmasını emretmiştir. Hatta riya ve gösterişi şirkten, ihlas ve samimiyeti de tevhidten saymıştır. Dolayısıyla infak konusunda da bizlere emredilen, bu amelin sadece ve sadece Allah rızası için yapılması ve ona riya’nın bulaştırılmamasıdır.

Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

“ Ey iyman edenler ! Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin. O gösteriş yapanın hali ; üzerinde toprak bulunan kayanın hali gibidir. Nasıl ki şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde onu sadece katı bir taş halinde bırakır, o riyakarlık yapanlar da kazandıklarından hiçbir şey ede edemezler… “

BAKARA 264

“ Hayır namına ne infak ederseniz bu kediniz içindir. Zaten yalnız Allah rızasını kazanmak için infak ederseniz. Riya ve gösteriş yapmadığınız için verdiğiniz her hayır tam olarak size ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. “

BAKARA 272

“ … Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah’ım riya ve gösterişten sana sığınırım. “

TEBERANİ M.SAĞIR 1.C. 217.

“ … Mahmut ibnu Lebid r.a’dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : sizin için en çok korktuğum küçük şirktir. sahabeler dediler ki : küçük şirk nedir ya Resulallah ? Allah Resuli s.a.v : “ o riyadır “ , buyurdu. “

AHMED 428

“ … Amr ibn Murre’den. O şöyle dedi : Biz Ebu ubeydenin yanın da oturuyorduk, bu arada riyadan söz edildi. Ebu Zeyd denilen bir adam dediki : Abdullah ibn Amır’dan işittim ki, Resulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim ameli ile insanlara gösteriş yapmak isterse, Allah’u Teala onu yarattıklarından kulak sahip olanlara duyurur ve onu küçültür, horlar. “

AHMED MÜSNED – İBN KESİR 15.C. 8689.S.

Allah resülü s.a.v’in yine haber verdiği bir hadisi şeriflerinde ; harcamalarında gösteriş – yani riyakarlık yapanlar – kıyamet günü cehennemi boylayacaktır.

“ … Allah resülü s.a.v, şöyle buyurmaktadır : “ ……….. Kıyamet günü aleyhinde ilk önce hüküm olunacak insanlardan biriside şudur ; Allah’ın kendisine nimetlerini bollattığı ve her çeşit maldan ihsan eylediği kimsedir. Bu insan Alllah’ın huzuruna getirilir. Allah’u azze ve celle ona nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetleri hatırlayıp itiraf eder. Allah’u azze ve celle ona “ bu nimetler içinde ne yaptın “ diye sorar. O kul der ki : hakkında infak edilmesini istediğin hiç bir yol bırakmadan bütün bu yollarda senin rızan için infak eyledim. Allah’u azze ve celle : “ yalan söyledin ! “ bilakis sen bu infak ve harcamaları “ o cömert bir kimsedir “ denilmesi için yaptın ve bu da senin için söylenildi, buyurur. Sonra bu kimse için emir buyrulurda o kimse yüzü üzerine sürüklenerek cehenneme atılır. “

MÜSLİM 6.C. 1905.N.

Öyleyse ey Müslüman ! her konuda olduğu gibi bu konuda da uyanık ol ve infakını ve diğer yönlü her harcamalarını sadece ve sadece Allah için yap. Ona sakın riya bulaştırma.

İNFAK EDİLENE GERİ DÖNMEME VE BAŞA KAKMAMA


İnfak konusunda şeytanın inananlara musallat olduğu çirkin hususlardan birisi de ; infak edilen şeye geri dönme ve ya infak edilen şeyi başa kakma olayıdır.

Rabbimiz konuyla ilgili Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır :

“ Ey iyman edenler ! Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin. O gösteriş yapanın hali ; üzerinde toprak bulunan kayanın hali gibidir. Nasıl ki şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde onu sadece katı bir taş halinde bırakır, o riyakarlık yapanlar da kazandıklarından hiçbir şey ede edemezler… “

BAKARA 264

“ Malarını Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafatı rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar asla mahzun da olacak değillerdir. “

BAKARA 262

Ayetlerde de açıkça zikredildiği gibi, verilen sadakanın arkasından yapılan başa kakma ve eziyet etme, o sadakanın boşa gideceğini bizlere haber vermektedir.

Değerli kardeşlerim ! gerçektende bu fiil, – yani başa kakma olayı – bir Müslüman için çok çirkin bir harekettir. Çirkin olduğu kadarda basit ve aşağılık bir fiildir. Nasıl olmasın ki ? … Çünkü bunda Allah’ın rızası değil insanların teveccühü, onu medhu sena etmeleri ve insanlar arasında teşekküre şayan görülmek için bir gayret vardır. İşte bundan dolayıdırki ;

“ … Allah resülü s.a.v bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır : Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elim bir azab vardır. Bunlar ; verdiğini başa kakan, Elbisesini kibirle yerde sürüyen ve Malını yalan yeminle satan kimselerdir. “

MÜSLÜM 1.C. 106.N. – E.DAVUD 4.C. 4087.N

“ … İbn Abbas r.a’dan. O şöyle demiştir : Resulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Sadakasından geri dönen kişinin sıfatı, kusan sonra da bu kusmuğuna dönüp onu yiyen kimse gibidir. “

MÜSLÜM 5. 1622.N

“ … Ebu hureyre r.a’dan. Dedi ki : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennetin kokusu beşyüz yıllık mesafeden duyulur. Ama buna rağmen yaptığı iyliği başa kakan, içki müptelası olan ve anne ve babasına karşı gelen kimse buna rağmen cennetin kokusunu alamaz. “

TABERANİ M.SAĞIR 1C. 283N – M.EVSAT : 5.493.4945

İNFAKIN HAYIRLISI GİZLİ OLANIDIR


“ Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha iyidir ve sizin günahlarınızdan bir kısmını da kapatır. Allah yaptıklarınızı duyar. “

BAKARA 271

“ … Ebu Hureyre ra’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah kendi gölgesinden başka gölge bulunmadığı bir günde yedi sınıf insanı gölgelendirecektir… bunlardan biri de ; sağ elinin verdiğini sol elin duymadığı kişidir. “

BUHARİ 2.C. 693.S – TİRMİZİ 4.C. 2500.N

İNFAK DA MALLARIN KÖTÜ OLANI SEÇİLMEMELİDİR


İnfak konusunda arzalı uygulamalardan bir tanesi de ; inananların gerek zekat verirken ve gerekse nafile tasaddukta bulunurlarken, malların en çirkin ve en işe yaramaz olanlarını seçip vermeleridir.

Allah azze ve celle bu çirkin tavrı kitabında şöyle tenkit etmektedir :

“ Ey inananlar ! kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden Allah için verin. Kendiniz göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri sadaka vermeye kalkışmayın. “

BAKARA 267

“ Sevdiğiniz şeylerden Allah için hacamadıkça asla iyiliğe eremessiniz. Ne harcarsanız mutlaka Allah onu bilir. “


(Al-i İmran 92)
Bu Konu 531 defa Okundu
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?