logo
quran
Teyemmüm

Teyemmüm Nedir ?
Abdest almak veya gusletmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile Hanefi’de vakit girmeden önce de teyemmüm edilir. Diğer üç mezhepte, vakit girmeden önce caiz değildir.

Teyemmümün Farzları:
Teyemmümün farzı üçtür:
1- Niyet etmek.
2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.
3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farzı ikidir, diyenlere göre, ikinci ve üçüncü farz, bir farz olarak söylenir.

Teyemmümün Sünnetleri:
1- Toprağa avucun içini koymak.
2- Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.
3- Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmakları ile birbirine çarpmak.
4- Elleri toprağa koyarken parmakları açmak.
5- Besmele ile başlamak.
6- Önce yüzü, sonra kolları mesh etmek.
7- Abdest alır gibi, çabuk yapmak.
8- Misafir bir mil [1920 metre] içinde su bulunduğunu bilirse, araması farz, zan ederse sünnettir.
9- Önce sağ, sonra sol kolu mesh etmek.
10- Elleri, toprağa vurarak, kuvvetle koymak.
11- Kolları aşağıda anlatılan şekilde mesh etmek.
12- Parmakların arasını mesh etmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak.
Teyemmüm Gerektiren Durumlar:
Abdest veya gusül için yeterli miktarda su olmaması.
Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşılmaması.
Hastalık vb. nedenle suyun zararlı olmasından korkmak.
Suyun abdest için kullanıldığında susuzluk çekileceğinden korkmak.
Su elde etmenin insanın durumunu etkileyecek miktarda para verilmesini gerektirmesi.
Su elde etmenin zillet ve hakarete maruz kalmayı gerektirmesi.
Su elde etmenin veya abdest almanın namazın kaza olmasına sebep olacak şekilde vaktin dar olması.
Suyun, sadece necaseti beden ve elbiseden gidermeye yettiği ve abdeste yetmemesi.
Suyun abdest için kullanıldığı takdirde başka birisinin susuzluktan ölmesinden veya hasta olmasından korkmak.
Teyemmüm Alırken Eller Neye Vurulur?
Toprak, kum, çakıl ve taşa teyemmüm edilir.

Teyemmümü Bozan Durumlar:
Abdesti bozan her şey.
Teyemmümü gerektiren mazeretin kalkması.

Resimlerle Teyemmüm Abdesti:

Önce kollar abdest alacakmış gibi sıvanır. Eûzü Besmele çekilir. "Abdestsizlikten veya cünüplükten temizlenmeye" diyerek niyet edilir. Sonra parmaklar açılır, ellerin iç kısımları temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeyin üzerine hafifçe vurularak, önce ileri sonra geri çekilerek sürülür.

– Elleri sürtmek, sonra geri çekmek.
Eller kaldırılıp hafifçe birbirine vurularak silkelenir. 

Yüzün her yeri bu iki elin iç kısımları ile meshedilir.

Sonra elin iç kısımları aynı şekilde tekrar toprağa vurulur. Önce sol elin baş ve işaret parmakları ayrılır, kalan üç parmağın içiyle sağ kolun iç yüzü parmak uçlarından dirseklerle beraber meshedilir.

Sol elin iç tarafıyla, sağ kolun iç yüzü meshedilir.

Sağ kolun dış tarafı da yine aynı sol elin ayrılan baş ve işaret parmağıyla meshedilir.

Aynı şekilde bu defa da sağ el kullanılarak sol kol meshedilir.

Böylece yüzün, ellerin ve kolların meshedilmedik hiç bir yeri bırakılmamakla, farzlarına ve sünnetlerine uygun bir teyemmüm yapılmış olur.


Bu Konu 2.320 defa Okundu
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?