logo
quran
Hac Nasıl Yapılır?
Hac Nasıl Yapılır?

“Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat’tan indiğiniz zaman Meş’ar-i Haram yanında (Müzdelife’de) Allah’ı zikredin. O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah’tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan kimisi: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver!” der. Onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur. Yine onlardan: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!” diyenler vardır.” (Bakara sûresi 198 – 201 âyetler)

Yukarıdaki âyeti kerimede okuduğumuz, Rabbimiz Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver, duası ise her namazın son oturuşunda okuduğumuz “Rabbana atina” duastdır.

“Bir de sayılı günlerde Allah’ı zikredin (tekbir alın). Bunlardan kim iki gün içinde (Mina’dan) dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu, takva sahipleri içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki, siz ancak O’nun huzuruna varıp toplanacaksınız.” (Bakara sûresi 203. âyet)

“Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın.” (Bakara sûresi 196. âyet)

“Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Aliimran sûresi 97. âyet)

Peygamber Efendimiz s.a.v. söyle buyurmuştur:
“Hac Arafat’tır: Arefe günü gecesi tan yeri ağarana kadar (birinci bayram sabahı) Arafat’a gelen kişi hacı olmuş sayılır. Mine günleri üç gündür. İsterse ikinci günde de ayrılabilir. İsterse geçte kalabilir.” ( Faydul kadir hadis no 3794)

Yukarıdaki Ayeti kerimeler ve Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi İslâm’ın beşinci şartı olan Hac, Mekke’ye giderek zilhicce ayının 9. günü bir süre arafatta bulunur ve vakfa duasını yapar Müzdelife ve Mine ibadetlerinden sonra Tavaf ve Sai yaptıktan sonra Hacı olur. Belirli şartları taşıyan Müslüman’ın gücü yeterse ömründe bir defa hacca gitmesi ve haccı kurallarına göre yapması gerekir.

Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi ve kardeşliğin güçlenmesinde birçok fayda vardır. Zengin-fakir her seviyede Müslüman’ın ihrama girerek aynı kıyafetle eşit olmaları insanlar için bir ahiret günü provasıdır.

Hac yolculuğu, insanların Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü kutsal yerleri görmesini sağlar ve orada yaptığı ibadetlere de kat kat fazla sevap alırlar. Allah rızası için hac vazifesini yapanın (kul hakları hariç) bütün günahları affolur.

Bu konuda Peygamber Efendimiz söyle buyurmuştur:

“Mebrur bir Haccın karşılığı ancak Cennettir.” ( Faydul kadir hadis no 3793)

Üç türlü hacca niyet vardır: Haccı ifrad -haccı temettü – haccı kıran. Genelde bizim ülkemiz gibi hava ve tabiat şartları değişik olan yerlerden gelen hacılar haccı temettü’yu tercih ederler. Temettü Haccı, Umre için ayrı ve hac için ayrı ihrama girerek hac yapma tercihidir.Temettu haccında kurban kesmek vaciptir.

Hacı adayı Medine ile Mekke oto yolunun yaklaşık ortasında olan ve ihrama girmek için büyük sınır ‘mikat’ denilen Rabığ adlı meskun bölgede, umreye niyet ederek ihrama girer isterse Medine’den çıkmadan da ihrama girebilir ve iki rekât ihram namazı kılar . İhramın altında başka bir giysi olmaz sağ kol tavaf ve sai yapılırken açık bırakılır sonra kapamasında mahsur yoktur. Baş ise sürekli açık olur isterse şemsiye kullanabilir. İhramdan sonra telbiye getirilir.

Telbiye nedir? :
“Arafat’a (Hacca) çıkarken ‘telbiye’de’ seslerini yükseltsinler.” ( Faydul kadir hadis no 82 )

Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac veya umre yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından, sık sık sesli olarak telbiye şöyle getirilir:

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni’mete leke ve’lmülk lâşerike lek.”

Türkçe anlamı :
“İcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç şüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.”

Mekke sakinleri ve Hac yapmak için Mekke de bulunan hacı adayları tekrar umre yapmak isterler ise bulundukları yerde ihrama girerler ve Mekke’deki küçük mikat olan umre mescidine giderler ve orada niyet eder ihram namazını kılar ve umrelerini yaparlar. Umre mescidi 50 yıl önce Mekke dışında idi şimdi ise Mekke’nin içinde kalmıştır. Kadınlar ise normal giysilerini giyebilirler beyaz renkli olması tercih edilir.

Uçak ile direk Cidde’den Mekke ye gelenler ise İhrama uçağa binmeden veya uçakta ihrama girerler, Çünkü büyüm mikat uçak Cidde ye inmeden geçilmiş olur. Eğer ihram mikatı’nı ihrama girmeden geçerek Mekke ye gelir ise ceza gerektrir.

Hacı adayı veya umreci, İhramlı iken ihramlıya yasak olan hususlara da uyar. Mekke’ye varıca abdest alınır. Sonra haremi şerife gidilerek umre tavafına niyet edilerek Kâbenin etrafında yedi şavt umre tavafı yapılır. Tavaf hacerülesved de başlar ve hacerülesved de biter her tur bir şavttır kâbe yedi defa tur yapılır. Ruknulyamani yani Kâbenin Yemene doğru bakan köşesi ile hacerülesvsd arasında “Rabbena Atina” duası okunur.

Sai ve tavaf yaparken okunacak dualarla ilgili türçe veya Arapça kitapçıklar vardır. Ayrıca kendine ve ailesine de dua edebilir. Tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılar Safa ile Merve arasında umrenin saisine niyet eder ve sai yapar. Sai Arapçada hızlı yürüme anlamına gelir Safa’da başlar ve Merve’de biter her gidiş bir yürüyüş her geliş bir yürüyüştür böylece yediye tamamlar her yürüyüşün sonunda, Bakara suresi 158. âyeti kerimesini okumak çok sevaptır.

Âyeti kerime şöyledir:
“Şüphesiz Safa ile Merve Allah’ın nişanelerindendir. Kim Hac veya umre niyeti ile Kâbe’yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, karşılığını görür. Doğrusu Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir.” (Bakara sûresi 158. âyet)

Böylece umre vazifesini tamamlamış olur. Sai bittikten sonra saç keserek ihramdan çıkar sivil kıyafeti ile Mekke’de kalır. Burada kaldığı süre içinde mümkünse namazları Harem-i Şerifte kılar, fırsat buldukça nafile tavaflar yapar. İbadet etmek Kuran’ı kerim okumak ve kâbeye bakmakta çok sevaptır.

Terviye günü, yani Arafata çıkmadan bir gün önce veya isterse arafe günü hac için niyet eder tekrar ihrama girer iki rekat ihram namazı kılar ve Arafat’a çıkar. Genelde terviye günü hacı adaylarının çoğu ihrama girer Sünnet olduğu için minaya giderler minada bir gece yatarlar ve arefe günü Arafat’a çıkarlar. Mina Arafat’a yakındır Mekke ile Arafat’ın ortasındadır. Bu süre içinde çok çok telbiye getirilir.

Arefe günü Arafata çıkılır güneş batıncaya kadar Arafat’ta kalınır. İbadet ve dua ile vakitler değerlendirilir. Burada öğle ile ikindi namazları cemaatle öğle vaktinde birlikte kılınır. Buna ”Cem’i Takdim” denilir. Öğleden sonra vakfe duası yapılır. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Müzdelife ye hareket edilir.

Müzdelife Arafat ile Mina’ın arasındadır. Müzdelifeye varınca akşam ve yatsı namazları cemaatle birlikte kılınır. Buna Cemi Tehir denilir. Geceyi Müzdelifede geçiren hacı adayları şeytan taşlamak için kullanılacak taşları burada toplar. Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınarak, Müzdelife Vakfası yapılır.

Hava aydınlandıktan sonra Mina’ya hareket edilir. Bayramın birinci günü Mina’da Akabe (büyük şeytan’a) yedi taş atılır. Taşlar atılırken her taş için “Bismillâh’i Allahu Ekber” denir. Sonra kurban kesilir saç tıraş edilerek ihramdan çıkılır. Vakit ve imkân bulursa aynı gün Mekke’ye gidilir farz olan haccın tavafı ve sai yapılır. Bayramın ikinci günü sırasıyla önce küçük, orta ve Akabe’ye yedişer taş atılır.

Bayramın birinci günü haccın farz tavafını ve saiyi yapamayanlar ikinci günüde yapabilirler. Bayramın üçüncü günü yine küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş daha atılır. Aynı gün Mina’dan Mekke’ye dönülür. İsterse dördüncü güne de kalır. Böylece farz olan haccı tamamlanmış olur. Müsait bir zamanda da veda tavafı yapılır.

Hac’dan önce Peygamber Efendimiz s.a.v.’i ziyaret etmedi ise Medine ye gider ziyaretini yapar.
Medine de kırk vakit namaz kılmak mecburiyeti yoktur ancak çok faziletlidir. Genelde bu ibadeti hacıların çoğu yerine getirirler. Hadisi şerif şöyle buyurmaktadır :

“Mescidimde, kırk vakit (Cemaatle) namaz kılan için, cehennemden kurtuluş beratı yazılır.”

Cenabı Allah hepimizi bu mübarek hadisi şerife nail eylesin.) Not: Çok kalabalık olur endişesi ile hacı adayı Arafat’a çıkmadan önce nafile bir tavafın ardından haccın sayi’ni isterlerse yapar. Haccın sayi’ni bu şekilde önceden yapan artık Haccın farz tavafından sonra sai yapmaz.

Hiçbir çıkar gözetmeksizin İslâm’ın şartlarından biri olan farz Haccı’nı eda edenlerin haclarını yüce Rabbim kabul etsin. Hacca gidemeyenlere de gitmeyi nasip etsin.

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. me Cennette komşu eylesin.

Bu Konu 465 defa Okundu
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?