logo
quran
Kuranı Kerim , dinle , oku ve indir
Sure No Sure İsmi Arapca Dinle Türkçe Meal Dinle Arapca Oku Türkçe Meal Oku Arapca İndir
1 Fatiha Dinle Dinle Oku Oku İndir
2 Bakara Dinle Dinle Oku Oku İndir
3 Al-i İmran Dinle Dinle Oku Oku İndir
4 Nisa Dinle Dinle Oku Oku İndir
5 Maide Dinle Dinle Oku Oku İndir
6 Enam Dinle Dinle Oku Oku İndir
7 Araf Dinle Dinle Oku Oku İndir
8 Enfal Dinle Dinle Oku Oku İndir
9 Tevbe Dinle Dinle Oku Oku İndir
10 Yunus Dinle Dinle Oku Oku İndir
11 Hud Dinle Dinle Oku Oku İndir
12 Yusuf Dinle Dinle Oku Oku İndir
13 Rad Dinle Dinle Oku Oku İndir
14 İbrahim Dinle Dinle Oku Oku İndir
15 Hicr Dinle Dinle Oku Oku İndir
16 Nahl Dinle Dinle Oku Oku İndir
17 İsra Dinle Dinle Oku Oku İndir
18 Kehf Dinle Dinle Oku Oku İndir
19 Meryem Dinle Dinle Oku Oku İndir
20 Ta Ha Dinle Dinle Oku Oku İndir
21 Enbiya Dinle Dinle Oku Oku İndir
22 Hac Dinle Dinle Oku Oku İndir
23 Müminun Dinle Dinle Oku Oku İndir
24 Nur Dinle Dinle Oku Oku İndir
25 Furkan Dinle Dinle Oku Oku İndir
26 Şuara Dinle Dinle Oku Oku İndir
27 Neml Dinle Dinle Oku Oku İndir
28 Kasas Dinle Dinle Oku Oku İndir
29 Ankebut Dinle Dinle Oku Oku İndir
30 Rum Dinle Dinle Oku Oku İndir
31 Lokman Dinle Dinle Oku Oku İndir
32 Secde Dinle Dinle Oku Oku İndir
33 Ahzab Dinle Dinle Oku Oku İndir
34 Sebe Dinle Dinle Oku Oku İndir
35 Fatır Dinle Dinle Oku Oku İndir
36 Yasin Dinle Dinle Oku Oku İndir
37 Saffat Dinle Dinle Oku Oku İndir
38 Sad Dinle Dinle Oku Oku İndir
39 Zümer Dinle Dinle Oku Oku İndir
40 Mümin Dinle Dinle Oku Oku İndir
41 Fussilet Dinle Dinle Oku Oku İndir
42 Şura Dinle Dinle Oku Oku İndir
43 Zuhruf Dinle Dinle Oku Oku İndir
44 Duhan Dinle Dinle Oku Oku İndir
45 Casiye Dinle Dinle Oku Oku İndir
46 Ahkaf Dinle Dinle Oku Oku İndir
47 Muhammed Dinle Dinle Oku Oku İndir
48 Fetih Dinle Dinle Oku Oku İndir
49 Hucurat Dinle Dinle Oku Oku İndir
50 Kaf Dinle Dinle Oku Oku İndir
51 Zariyat Dinle Dinle Oku Oku İndir
52 Tur Dinle Dinle Oku Oku İndir
53 Necm Dinle Dinle Oku Oku İndir
54 Kamer Dinle Dinle Oku Oku İndir
55 Rahman Dinle Dinle Oku Oku İndir
56 Vakıa Dinle Dinle Oku Oku İndir
57 Hadıd Dinle Dinle Oku Oku İndir
58 Mücadele Dinle Dinle Oku Oku İndir
59 Haşr Dinle Dinle Oku Oku İndir
60 Mümtehine Dinle Dinle Oku Oku İndir
61 Saf Dinle Dinle Oku Oku İndir
62 Cuma Dinle Dinle Oku Oku İndir
63 Münafikun Dinle Dinle Oku Oku İndir
64 Tegabun Dinle Dinle Oku Oku İndir
65 Talak Dinle Dinle Oku Oku İndir
66 Tahrim Dinle Dinle Oku Oku İndir
67 Mülk Dinle Dinle Oku Oku İndir
68 Kalem Dinle Dinle Oku Oku İndir
69 Hakka Dinle Dinle Oku Oku İndir
70 Mearic Dinle Dinle Oku Oku İndir
71 Nuh Dinle Dinle Oku Oku İndir
72 Cin Dinle Dinle Oku Oku İndir
73 Müzzemmil Dinle Dinle Oku Oku İndir
74 Müddessir Dinle Dinle Oku Oku İndir
75 Kıyame Dinle Dinle Oku Oku İndir
76 İnsan Dinle Dinle Oku Oku İndir
77 Mürselat Dinle Dinle Oku Oku İndir
78 Nebe Dinle Dinle Oku Oku İndir
79 Naziat Dinle Dinle Oku Oku İndir
80 Abese Dinle Dinle Oku Oku İndir
81 Tekvir Dinle Dinle Oku Oku İndir
82 İnfitar Dinle Dinle Oku Oku İndir
83 Mutaffifın Dinle Dinle Oku Oku İndir
84 İnşikak Dinle Dinle Oku Oku İndir
85 Büruc Dinle Dinle Oku Oku İndir
86 Tarık Dinle Dinle Oku Oku İndir
87 Ala Dinle Dinle Oku Oku İndir
88 Gaşiye Dinle Dinle Oku Oku İndir
89 Fecr Dinle Dinle Oku Oku İndir
90 Beled Dinle Dinle Oku Oku İndir
91 Şems Dinle Dinle Oku Oku İndir
92 Leyl Dinle Dinle Oku Oku İndir
93 Duha Dinle Dinle Oku Oku İndir
94 İnşirah Dinle Dinle Oku Oku İndir
95 Tin Dinle Dinle Oku Oku İndir
96 Alak Dinle Dinle Oku Oku İndir
97 Kadir Dinle Dinle Oku Oku İndir
98 Beyyine Dinle Dinle Oku Oku İndir
99 Zilzal Dinle Dinle Oku Oku İndir
100 Adiyat Dinle Dinle Oku Oku İndir
101 Karia Dinle Dinle Oku Oku İndir
102 Tekasür Dinle Dinle Oku Oku İndir
103 Asr Dinle Dinle Oku Oku İndir
104 Hümeze Dinle Dinle Oku Oku İndir
105 Fil Dinle Dinle Oku Oku İndir
106 Kureyş Dinle Dinle Oku Oku İndir
107 Maun Dinle Dinle Oku Oku İndir
108 Kevser Dinle Dinle Oku Oku İndir
109 Kafirun Dinle Dinle Oku Oku İndir
110 Nasr Dinle Dinle Oku Oku İndir
111 Tebbet Dinle Dinle Oku Oku İndir
112 İhlas Dinle Dinle Oku Oku İndir
113 Felak Dinle Dinle Oku Oku İndir
114 Nas Dinle Dinle Oku Oku İndir
Kur’ân-ı Kerim Tefsirli Türkçe Meâli: Mahmud Ustaosmanoğlu

itibarhaber.com


Bu Konu 2.082 defa Okundu
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?