logo
quran
Umre Nedir?
Umre Nedir?

Bu dinin binası, müslümanların bir araya gelmesi ve aralarının telif edilmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Allah’ın teşrî kıldığı ibadetlerin en üstünleri, müslümanlar arasındaki birliği temin eden ibadetlerdir. Umre Müslümanların bir araya gelmesini sağlar. Allah Teâlâ, aynı mahalledeki müslümanların bir araya gelmelerini sağlamak için beş vakit namazı cemaatle kılmayı teşrî kılmıştır. Müslümanların haftada bir defa tek bir yerde toplanmalarını sağlamak için Cuma namazını teşrî kılmıştır. Ayrıca senede bir defa Müslümanların bir araya gelmelerini sağlamak için Kabe’yi haccetmeyi ve umre yapmayı meşru kılmıştır.

Umre İslâm kardeşliğini İhya etmek, onu görülür bir şekilde meydana çıkarmak, dillerin değişik olmasının, memleketlerin birbirine uzak ol-masının hiçbir önemi olmadığını göstermek için Kabe’yi tavaf etmelerini, bir tek rabbe yöneldiklerini göstermeye yarar.

Umre memleketleri ne kadar uzak olursa olsun tüm müslümanların, İslâm’ın merkezi ve tevhid nurunun fışkırıp bütün dünyaya yayıldığını gösterir.

umre müslümanların birliğinin manevî varlıklarının tecessümü olarak görünmesi için tanzim edilmiştir.
Umre, insanların eşit olduğunu gösteren bir ibadettir. Bu ibadet, in-sanları birbirlerinden ayıran elbise ve meskenlerde birbirlerine üstünlük taslamalarını ortadan kaldırmaktadır. Arafat’ta, Mina’da, cemrelere taş at-mada, Kabe’yi tavaf etmede zenginlik ve fakirlik ortadan kalkar. Efendi ile köle eşit olur. Tüm müslümanlann üzerine ruhanî bir hava çöker; Allah’a yakın olma, O’nun rızasını neredeyse elle tutulur derecede hissetme halet-i nahiyesine girerler. Bu fevkalâde bir doğuştur. Çünkü insanlara, annelerinden eşit olarak doğdukları zamanı, hiç kimsenin kimseden üstün olmadığı o anı ve bütün insanların Allah’a hesap vermek üzere çıplak, yalınayak, soy ve sopun olmadığı günü hatırlatır.

Umre müslümanlara atalarının ve peygamberlerin hallerini hatırlatarak en büyük dersi vermektedir. Çünkü haccın her ameliyesi bir olaya bağlıdır ki umrecilerin şuurunda birçok hatıraları canlandırır. Meselâ umreci, Hz. İbrahim ile Hz. İsmail’in Beyt-i Atiki yaparken çektiklerini hatırlar. Hacer’ül-Esvedi öptüğü zaman şuurunda Hz. Peygamber’in sureti, elinde sopa olduğu halde putları devirmesi canlanır. Safa ile Merve’ye çıkınca, Hz. Hacer’in, oğlu İsmail’e su bulmak için iki tepe arasında nasıl koştuğunu hatırlar. Mina’da cemrelere taş atarken, Hz. İbrahim’in, şeytanın vesveselerine nasıl karşı koyduğunu ve onu nasıl taşladığını ve rüyasında gördüğü kurban olayını ve Hz. İsmail’i kurban etmeye çalışarak Allah’ın emrini nasıl yerine getirmeye çalıştığını hatırlar. Arafat’ta, Allah’ın rahmet ve mağfiretine olan ümidi artar. Hz. Peygamber’in Veda Haca esnasında devesinin sırtında müslümanlara okuduğu hutbeyi hatırlar.

Bu Konu 412 defa Okundu
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?