logo
quran
Özürsüz Olunduğu Halde Ramazan Orucu Tutmamak!
Özürsüz Olunduğu Halde Ramazan Orucu Tutmamak!

Rasulullah (scv) şöyle buyurmuştur:
“Kim mazeretsiz olarak Ramazandan birgün oruç yerse, ebediyen oruç tutsa da onu (hakkıyla) kaza etmiş olamaz.”
(Tirmizi, Ebu Davut)
(İmam Zehebi bu hadis için sahih değildir demiştir.)

“Bir vakit namazdan diğerine kadar geçen süre, cuma namazından diğer cuma namazına kadar geçen süre, bir Ramazan ayından diğerine kadar geçen süre, kişiyi büyük günahların haricinde diğerleri için keffarettir.”
(Müslim, Tirmizi)

“İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ibadete layık ilah bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek.”
(Buhari, Müslim)

İbn-i Abbas (r.a) şöyle demiştir. “İslam’ın kulpları ve dinin esasları üçtür. Allah’tan başka ibadete layık ilah bulunmadığına şehadet etmek, namaz ve oruç. Bunlardan bir tanesini terkeden kimse kafir olur.”

(Bu rivayetin tamamı ise şöyledir:
“Kim bunlardan birini terkederse sözünden sonra: “Bu kişinin yapmış olduğu herhangi bir ibadette kendisinden kabul olunmaz, kanı ve malı helal olur.” İbaresi vardır. (Bu rivayet Münziri’nin Tergib ve Terhib’inde vardır. Ebu Ya’la ise hasen senetle rivayet etmiştir.)

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Yalan yere şehadeti ve iftirayı terketmeyenin yemeyi ve içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”
(Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed)

“Ramazan ayına eriştiği halde (bu fırsattan istifade etmeyerek) günahı affedilmeyene yazıklar olsun”
(Tirmizi)

Mü’minler ve alimler arasında şu bilinen bir gerçektir ki; Ramazan orucunu hastalık veya başka bir mazeret dışında terkeden kimse, zina işleyenden, faiz yiyenden, haraç kesenden, ayyaştan daha kötüdür.
Bu kişinin islamından ve zındık olmasından şüphe edilir.

Bu Konu 560 defa Okundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?