logo
quran
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Gusülü
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Gusülü

(13) Ameller Niyetlere Göredir

(52) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:
“Ameller ancak niyetlere göredir.”
Buhari (143) Müslim (1907/100) Ebu Davud (2201) Nesei (75) Albânî (1/59 İrva)
(14) Gusül Abdesti Almanın Şekli

(53) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı. Önce ellerini yıkardı. Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı. Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi. Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı. Bundan sonra da ayaklarını yıkardı.”
Buhari (370) Müslim (316/35) Ebu Davud (242) Nesei (421) Abdurrezzak (999) Humeydi (163) Darimi (1/191) İbni Huzeyme (242) İbni Hibban (1196) Malik (1/44) Ahmed (6/52)
(54) Meymune (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldı. Fercini yıkadı, sonra elini yere veya duvara sürtüp ovaladı. Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı. Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı. Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı. Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. O bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle ret işareti)yaptı.”
İbnu’l-Carud (100) Buhari (376) Müslim (317/3738) Ebu Avane (1/290) Ebu Davud (245) Nesei (1/137200) Tirmizi (103) İbni Huzeyme (1/120) İbni Hibban (1190)
(55) Cübeyr bin Mutim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler. Cemaatten biri:
−Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi. Bunu üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım’ buyurdu.”
Müslim (327/54)
(56) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldığı zaman başının üzerine üç kere su boşaltırdı. Haşim oğullarından bir kimse ona:
−Ama benim saçım çoktur, dedi. Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in saçı senin saçından daha çoktu, hem de daha güzeldi dedi.”
Ebu Yağla (2227) Buhari (373) Tayalisi (226) Ahmed (3/298370)
(57) Sefine (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir sa’ su ile yıkanır ve bir müdd su ile de abdest alırdı.”
Müslim (326/52) Tirmizi (56) İbni Mace (267) Ahmed (5/22)
Not: Sa’: Dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir.
Müdd: yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.
Gusül abdesti almanın iki şekli vardır:
Gusül Abdestinin Birinci Şekli

1) Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.
2) Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.
3) Sonra bismillah demek.
4) Sonra iki eli güzelce yıkamak.
5) Sonra normal namaz abdesti gibi abdest almak.
6) Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.
Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Bu şekilde gusül abdesti almak hem sünnete uygundur, hem de evla olandır.
Gusül Abdestinin İkinci Şekli

1) Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.
2) Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.
3) Sonra bismillah demek.
4) Sonra iki eli güzelce yıkamak.
5) Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.
Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Irmak ve denizde yıkanmak da yine bunun gibidir.

Bu Konu 392 defa Okundu
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?