logo
quran
Namazları Kaçırmamak
Namazları Kaçırmamak

Ömer b. Abdullah ( r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah ( a.s.) bir gün namaz hakkında şöyle buyurdu: Kim o ( namazlara ) devam ederse namaz ona nur olur, Delil olur ve kıyamet gününde kurtuluş olur. Kim de devam etmezse ona nurda olmaz, delil de olmaz kurtuluşta olmaz. Kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Ubeyy b. Halef ile beraber olur. ( Ahmed b. Hanbel )

Osman b. Affan ( r.a.) şöyle dedi: Resululllah ( s.a.v )’in şöyle dediğini işittim: kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki o gecenin yarısını cemaatle ihya etmiş gibidir. Kim sabah namazını da cemaatle kılarsa o kişi gecenin tamamını namazla geçirmiş gibidir. ( Müslim.)

Ebu Musa ( r.a.)’dan rivayete göre Resulullah ( a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim berdeyni ( sabah ve ikindi namazına denilir ) kılarsa cennete girer.” ( Buhari, müslim.)

Enes ( r.a. )’den şöyle rivayet edildi: Mirac gecesinde Nebi ( s.a.v.)’ye elli vakit namaz farz kılındı. Sonra eksiltildi ve beş vakit kılındı. Sonra şöyle nida edildi: Ey Muhammed! Benim indimde söz değişmez. Sana bu beş vakte karşılık yine elli vakit sevabı vardır. ( Hamse )

Ebu hureyre ( r.a.)’den rivayete göre Resulullah ( a.s. şöyle buyurmuştur: Ne dersiniz, sizden birinin kapısının önünden bir nehir aksa, o adam da o nehirde beş defa yıkansa hiç o adamda kir kalırmı? Dediler: Hiç kiri kalmaz. Buyurdu ki: Bu, beş vakit namazın örneğidir. Allah ( c.c. ) onların sebebiyle günahları siler. ( Hamse )

Amr b. Said’den : Ben Osman ( r.a.)’ın yanında bulunuyordum. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi: Resulullah’ı şöyle buyururken işittim: “Hiçbir müslüman yoktur ki namaz vakti geldiği zaman güzelce abdest alır, huşusunu ve rükusunu da güzel yaparsa büyük günah işlemedikçe muhakkak ki bu önce yaptığı günahlara kefaret olur. Bu ömür boyu devam eder.” (Müslim)

Bu Konu 456 defa Okundu
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filistin Nov 2012
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?