logo
quran
Kıyamet Alametleri
Kıyamet Alametleri

Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyâmet alâmetleri nelerdir?

Kıyâmet ne zaman kopacaktır, belli başlı alâmetleri var mıdır?
Kıyâmetin ne zaman kopacağı bildirilmemiş, (Onu ancak Allah bilir) buyurulmuştur. (A’râf 187, Ahzâb 63)

Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:

(Rabbinin ba’zı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) [En’âm 158]

Ba’zı âyetlerden maksat, Güneş’in batıdan doğması gibi Kıyâmet alâmetidir. 127O büyük alâmet çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacağı hadîs-i şerîfle bildirmiştir.

Büyük alâmetler

 • 1- Mehdî gelecektir. Babası Abdullah, annesi Âmine’dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
 • (Mehdî’nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek “Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebû Nuaym]
 • 2- Deccâl gelecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
 • (Deccâl çıkınca, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın îmânı gider.) [İbni Ebî Şeybe]
 • 3- Hz. Îsâ gökten inecektir. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
 • (Allah’ın resûlü Meryem oğlu Îsâ’yı öldürdük dedikleri için yahûdîleri la’netledik. Onlar Îsâ’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157]
 • Hz. Îsâ göğe kaldırılmıştır. (Nisâ 158)
 • (Elbette o [Hz. Îsâ’nın Kıyâmete yakın gökten inmesi], Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61-Tibyân]
 • 4- Dâbbet-ül-arz çıkacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü’mine âsa ile dokunur, alnına “Bu Cennetlik” yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, “Cehennemlik” diye yazılır, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid]
 • Bu hayvandan Kur’ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)
 • 5- Ye’cüc ve me’cüc çıkacaktır. Ye’cüc-me’cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)
 • 6- Duman çıkacaktır. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)
 • 7- Güneş batıdan doğacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
 • (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Müslim]
 • 8- Ateş çıkacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
 • (Hicâzdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]
 • 9- Doğu, Batı ve Arabistan’da ay tutulacak ve yer batması olacak. (B.Arifin)
 • 10- Kâ’be yıkılacaktır. (T.Kurtûbî)

Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma’nen de, virân olur.

Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba’zıları şöyle:

 • (Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz.) [Müslim]
 • (Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar.) [Buhârî]
 • (Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.) [Beyhekî]
 • (Câmiye giren iki rek’at namaz [tehiyyet-ül mescid] kılmaz.) [Taberânî]
 • (Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır.) [Hâkim]
 • (İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mâce]
 • (Zengine malı için ta’zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır.) [Taberânî]
 • (Fırat’ta bir altın define çıkar. Görenler ondan bir şey almasın!) [Buhârî]
 • (Ehli olmayana iş verilir.) [Buhârî]
 • (Ulema, halkın istediği yönde fetvâ verip, helâla haram, harama helâl derler, Kur’ânı ticârete âlet ederler.) [Deylemî]
 • (“Şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim]
 • (Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, Kıyâmet kopmaz.) [Harâitî]
 • (Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, Kıyâmet kopmaz.) [Buhârî]
 • (Lûtîlik mubah sayılıp, taş yağmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî]
 • (Kardeşler farklı dinden olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî]
 • (Şerliler dünyaya hâkim olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [İbni Mâce]
 • (Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyâmet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, “Yahudi arkamda gel öldür” diyecektir.) [Müslim]
 • (Yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Tirmizî]
 • (Allah diyen müslüman kaldığı müddetçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim]
 • (Kıyâmet, yalnız kötüler üzerine kopar.) [Buhârî, Müslim]

Diğer alâmetler

Hadîs-i şerîfle bildirilen diğer alâmetlerden ba’zıları:

 • 1- Emânete riâyet kalkar.
 • 2- Kötüler söz sahibi olur.
 • 3- İçki ve tefecilik âşikâr olur.
 • 4- Zekât verilmez.
 • 5- Hanıma uyulur, anneye isyân edilir.
 • 6- Kur’ân-ı kerîm tegannî ile okunur.
 • 7- Zararından korunmak için herkese müdâra edilir.
 • 8- Gençler fâsık olur.
 • 9- Sonra gelenler, önceki âlimleri câhillikle suçlar.
 • 10- Bid’atler yayılır.
 • 11- Bilgin denilenlerde, zerre kadar îmân olmaz.
 • 12- İslâma uymak ayıp sayılır, hor görülür.
 • 13- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır.
 • 14- İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
 • 15- Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir.
 • 16- Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker kalkar.
 • 17- Günâha teşvik artar. İyiliğe mâni olunur.

İbni Ömer hazretleri buyuruyor ki: Kıyâmet alâmetleri zuhur edince dine daha çok sarılmalıdır! Bunlardan birkaçı şöyle:

 • 1- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir.
 • 2- Akrabalık münâsebetleri kopar.
 • 3- Ana-babaya isyân edilir.
 • 4- İyiler azalır.
 • 5- Dünya menfaati için din âlet edilir.
 • 6- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur.
 • 7- İltimas, rüşvet çoğalır.
Bu Konu 1.559 defa Okundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

admin Feb 2012 İstanbul Fatihte Hafızlık Eğitmenliği yapıyor.
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?