logo
quran
Afüvv Afüvv Afüvv Affeden, bağışlayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hac, 60) “Doğrusu Allah gü...
Rauf Rauf Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.&...
Malikül Mülk Malikül Mülk Malikül Mülk Mülkün ebedi sahibi Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü...
Zü’l – Celali Ve’l – İkram Zü’l – Celali Ve’l – İkram Zü’l – Celali Ve’l – İkram Ululuk ve ikram sahibi Cenab–ı Hak buyuruyor. “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâ...
Muksit Muksit Muksit Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8) “O hakimlerin en iyisidir.” (...
Cami Cami Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87) “...
Gani Gani Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık ol...
Muğni Muğni Muğni Dilediğini zengin eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 ) “Seni fakir bulup zeng...
Maniu Maniu Maniu Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tut...
Darru Darru Darru Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır, sonra size bir zara...
Nafiu Nafiu İstediğine fayda sağlayan, O’nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, All...
Nur Nur Nur Alemleri nurlandıran, aydınlatan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan ...
Hadi Hadi Hadi İstediğini hidayete erdiren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.” (Furkan, 31) “Allah kimi d...
Bedi Bedi Bedi Örneksiz yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Enam, 101) “Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı...
Baki Baki Baki Varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak” (Rahman, 27) “O’...
Varis Varis Varis Bütün servetlerin gerçek sahibi Cenab-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz.” (Hicr...
Reşid Reşid Reşid Doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak buyuruyor: “Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurt...
Sabur Sabur Sabur Çok sabırlı, sabreden, cezayı erteleyen Cenab-ı Hak buyuruyor: “Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünd...
Esmaul Hüsna Oyunu Esmaul Hüsna Oyunu Esmaul Hüsnayı öğrenmek eğlenceli kelime oyunu ile karşınızda. Oyun Nasıl Oynanır: Allah’ın isimlerini bulmak için size yanda ip uçları var onla...
100Bugün Namazlarını kıldınmı ?